Project

General

Profile

Bug #6240

Updated by Stefaan Vanbillemont over 9 years ago

Scenario:

- -> koppel een cursus XXX aan bvb de cursus categorie 'AAA'
- -> navigeer naar de cursus categorie management
- -> wissen de cursus categorie 'AAA'
Resultaat: categorie wordt gewist, geen boodschap dat er nog cursussen onder hangen

- -> navigeer naar de cursusinstellingen van cursus XXX
- -> cursuscategorie is nu ingesteld op de volgende cursuscategorie

Back