Project

General

Profile

Bug #6580

add_nested_values in rights\NestedValuesDataManage

Added by Nathalie Blocry almost 8 years ago. Updated almost 8 years ago.

Status:
Bug resolved
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
19/08/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Complexity:
Normal

Description

sinds het binnenhalen van de laatste code krijg ik bij het publiceren van een handboek de volgende error (die er daarvoor niet was)

Your call to the method add_nested_values in rights\NestedValuesDataManager could not be resolved.

History

#1

Updated by Nathalie Blocry almost 8 years ago

  • Status changed from New to Bug resolved

verwijderde methodes teruggezet en als deprecated aangeduid tot er duidelijkheid is hoe wat waar en door wie er nog allemaal gerefactored moet worden

Also available in: Atom PDF