Project

General

Profile

Actions

Usability #6570

open

usability/feature new item alert / rights

Added by steven van loo about 10 years ago.

Status:
New
Priority:
High
Assignee:
-
Start date:
16/08/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

new item alert: new alerts for announcements / new documents appear also for users for whom they are not intended.
(e.g. new announcement for 1 course group, but published for all --> all users get alert but cannot consult / get rid of alert icon)

It has been suggested that a remove all alerts / alert icons button would be useful. This is another example of a situation where such a button would be most useful. (Another being the situation where a teacher gets hundreds of annoucements and needs to get rid of them with one click).

It is imperative that a solution should be found, as the inability to remove alert icons seriously undermines the usefulness of the whole alert items system.

Example of user comment:

Beste,
graag wil ik melding geven van iets waar ik me reeds bijna een heel schooljaar aan stoor.

Gedurende geruime tijd krijg ik op het hoofdscherm van Desiderius melding van nieuwe documenten of aankondigingen die beschikbaar zijn in groepen waartoe ik geen toegang heb. Ik hoef deze toegang niet, aangezien het om andere studierichtingen of -jaren gaat, maar toch geeft het systeem mij meldingen weer die vervolgens niet meer verdwijnen. Dit komt vanzelfsprekend door het feit dat ik deze documenten of aankondigingen niet kan bekijken, aangezien de toegang mij geweigerd wordt. Gevolg: de icoontjes betreffende deze meldingen blijven de rest van het schooljaar staan, wat nogal lastig is. Wanneer het om intranet gaat, zie je zo immers niet meer wanneer er echt iets nieuws gepost is, en moet je deze map dus steeds openen.

Ik hoop dat dit opgelost kan worden, zodat een hoop mensen zich hier niet meer aan moeten ergeren :-)

Kind regards

Steven Van Loo

No data to display

Actions

Also available in: Atom PDF