Project

General

Profile

Bug #6478

/pointcarre/Portfolio Applicatie/pc--4:Gebruiker kan hoofdmap verwijderen [1] - Executed ON (ISO FORMAT): 2013-07-18 16:37:11

Added by Nathalie Blocry over 9 years ago. Updated over 9 years ago.

Status:
Bug resolved
Priority:
Normal
Assignee:
Nathalie Blocry
Start date:
19/07/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Complexity:

Description

Execution ID: 24
Tester: ancosema
Test Plan: Testen Anja
Platform: Chrome laatste versie
Build: testplatform PC4
Executed ON (ISO FORMAT): 2013-07-18 16:37:11
Execution Status: failed

Hoofdmap wordt niet verwijderd, er wordt ook melding gemaakt van een portfolio item dat werd toegevoegd, wat niet het geval is.


Related issues

Related to Courses - Bug #6481: appointment tool: move appointment Bug resolved19/07/2013

Actions
Related to Courses - Bug #6474: Teacher cannot remove student from appointment +Bug resolved18/07/2013

Actions

History

#1

Updated by Nathalie Blocry over 9 years ago

  • Assignee set to Nathalie Blocry
  • Target version set to LCMS 4 Beta
#2

Updated by Nathalie Blocry over 9 years ago

  • Tracker changed from Analysis to Bug
  • Project changed from Chamilo LCMS Connect to Courses
#3

Updated by Nathalie Blocry over 9 years ago

zelfde probleem als in appointment tool: mdb2 error bij uitvoeren van bepaalde deletes

#4

Updated by Nathalie Blocry over 9 years ago

  • Status changed from New to Assigned
#5

Updated by Anonymous over 9 years ago

  • Status changed from Assigned to Bug resolved

resolved. changed to propertyconditionvariablecontainercomponentfactoryfacade ;)

Also available in: Atom PDF