Project

General

Profile

Bug #6399

x bij cursussenblock op homepagina

Added by steven van loo almost 8 years ago. Updated almost 8 years ago.

Status:
Bug resolved
Priority:
Low
Assignee:
-
Start date:
09/07/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Complexity:
Normal

Description

Bij de cursussenblock op de homepagina verschijnt een x naast de naam van de block. Dit suggereert dat de block gewist kan worden. Maar dat is niet het geval (oef).

Vastgesteld in gemigreerde versie van Desiderius 09/07/2013

History

#1

Updated by Hans De Bisschop almost 8 years ago

  • Status changed from New to Bug resolved

Fixed and visible on next update / code push

Also available in: Atom PDF