Project

General

Profile

Bug #6240

Cursus - Administratie: wissen van cursus category

Added by Stefaan Vanbillemont over 9 years ago. Updated about 9 years ago.

Status:
New
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
21/06/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Complexity:
Normal

Description

Scenario:

- koppel een cursus XXX aan bvb de cursus categorie 'AAA'
- navigeer naar de cursus categorie management
- wissen de cursus categorie 'AAA'
Resultaat: categorie wordt gewist, geen boodschap dat er nog cursussen onder hangen

- navigeer naar de cursusinstellingen van cursus XXX
- cursuscategorie is nu ingesteld op de volgende cursuscategorie

History

#1

Updated by Stefaan Vanbillemont over 9 years ago

  • Description updated (diff)
#2

Updated by Stefaan Vanbillemont about 9 years ago

  • Project changed from 82 to Courses

Also available in: Atom PDF