Project

General

Profile

Feature #5554

groepen - vraag van een docent

Added by steven van loo over 8 years ago.

Status:
New
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
28/09/2012
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Complexity:
Normal

Description

Beste
kan de volgende vraag meegenomen worden in de analyse en planning voor het gebruik van groepen in cursussen

Welbedankt
Steven

citaat
Beste

Bestaat er in Desiderius een mogelijkheid om binnen een cursus een overzicht te krijgen van alle groepen waarin studenten ingeschreven zijn?

In Dokeos werd bij de gebruikerslijst weergegeven in welke cursusgroepen elke gebruik was ingeschreven. Via deze lijst was het mogelijk om na te gaan welke studenten nog niet in een cursusgroep geregistreerd waren.

Hoe kan ik dit binnen Desiderius realiseren?

Praktijkvoorbeeld:
  • Studenten krijgen de vraag om zich ter voorbereiding van een groepswerk te organiseren in een aantal teams.
  • Voor het indelen van de teams wordt er gebruik gemaakt van een aantal lege cursusgroepen waarvoor er een maximum aantal deelnemers werd ingesteld. (+ vrije in- en uitschrijving)
  • Een dag voor de start van het groepswerk sluit de docent de vrije in- en uitschrijving uit en voegt hij de nog niet ingeschreven student toe aan een groep.

Om dit te realiseren moet het mogelijk zijn om een overzicht te krijgen van alle studenten die niet ingeschreven zijn in een groep.

Also available in: Atom PDF